Uproszczona księgowość – jakie korzyści? – Wady

Uproszczona księgowość – korzyści? – Zalety Korzystając z księgowości uproszczonej, spółka komandytowa może zrezygnować m.in. ze sporządzania informacji dodatkowej – wystarczy wtedy informacja uzupełniająca do bilansu. Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat, sprowadza się w księgowości uproszczonej do tych pozycji – jest to duże uproszczenie, co wiąże się także na niższe koszty obsługi księgowej. […]

Biuro księgowe – Dlaczego my

Biuro rachunkowe – Dlaczego my? Nasza Firma chciałaby porozmawiać o tym, jak możemy pomóc waszej twojej firmie i dlaczego tak dużo właścicieli firm docenia nasze usługi i wkład. Nasi Biegli Księgowi w Polsce wierzą w osobistą obsługę księgową z regularnym kontaktem, dzięki czemu budujemy z Tobą dobre relacje i długotrwałe relacje. Usługi rachunkowe Katowice Audyt […]

Prowadzenie podatków w spółce z o.o. – Zobacz

Prowadzenie podatków w spółce z o.o. – Przeczytaj – Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości obowiązuje każdego właściciela spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy kto decyduje się prowadzić działalnośćwłaśnie w tej formie prawnej, musi mieć świadomość, że nie będzie mógł rozliczać się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR). Spółka z o.o. nie należy do […]

Rejestr przychodów i rozchodów. Kiedy stosować?

Księga przychodów i rozchodów. Kiedy stosować? Księga przychodów oraz rozchodów to metoda rozliczania się z urzędem skarbowym w zakresie podatków przez właściciela firmy. Czym jest rejestr przychodów oraz rozchodów? KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaefektywnąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów i wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Cieszy się ona dużympowodzeniem, […]

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg? Młodzibiznesmeni mogą zadawać pytanie czym w ogóle jest KPIR ? Najprościej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej firmyi kosztów ich osiągnięcia. Należy więc w niej zapisywaćwszystkiedokonane zakupy, sprzedane towary albo usługi, a także koszty związane z prowadzeniem działalności.Detale dotyczące prowadzenia KPiR figurują w Rozporządzeniu Ministra Finansów z […]